◼Szkło hartowane - Świat szkła

 

OK

◼Szkło hartowane

Hartowanie - Szkło hartowane to szkło bezpieczne. Ma bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie, architekturze wnętrz, meblarstwie, produkcji przemysłowej urządzeń (samochody, AGD). Szkło hartowane oznacza się skrótem ESG (z jęz. niem. Einscheiben Sicherheitsglas).

Hartowanie polega na nagrzaniu szkła do wysokiej temperatury (620–680°C) i gwałtownym wystudzeniu w strumieniu sprężonego powietrza, na skutek czego w warstwie powierzchniowej powstają naprężenia ściskające, co znacznie podwyższa wytrzymałość szkła.

Szkło hartowane charakteryzuje się wyższą sprężystością oraz wytrzymałością mechaniczną i termiczną niż szkło odprężone float; jest bezpieczniejsze, ponieważ po stłuczeniu rozpada się na drobne niekaleczące kawałki (szkło odprężone rozpada się na niebezpieczne igły).

W procesie hartowania uzyskuje się produkt:

    szkło płaskie hartowane ESG

    szkło gięte do kształtów cylindrycznych (szkło bezpieczne ESG)

    szkło termicznie wzmacnione TVG (tzw. półhart)

    szkło płaskie hartowane ESG malowane utwardzanymi farbami ceramicznymi (farby szkliwne naniesione na szkło całopowierzchniowo bądź metodą sitodruku)

Szkło hartowane produkowane w naszej firmie oznaczone jest trwałym znakiem CE – potwierdzamy w ten sposób zgodność produktu z normą PN-EN 12150.

Istotne warunki techniczne hartowania szkła płaskiego:

* grubość szkła - od 4 mm - 19 mm

* wymiary szkła - szkło float, szkło odbarwione, szkło barwione w masie, szkło trawione( hartowanie stroną gładką oraz trawionę do rolek), malowane farba ceramiczną jednowarstwowo ( hartowanie tylko stroną gładką do rolek), ornamentowe

* ograniczenia zwiazane z obróbką szkła przed hartowaniem - szkło nie może posiadać ostrych krawędzi( krawędzie i rogi szkła przed hartowaniem co najmniej zatępione), minimalny promień wewnętrzny wycięcia to: R8 dla szkła grubości 3-15 mm, R10 dla szkła gr. 19 mm, minimalna średnica otworów w szkle musi być równa lub większa od grubości szkła, odległość między otworami musi być równa lub większa dwukrotnej grubości szkła, odległość od krawędzi otworu do krawędzi szkła musi wynosić  conajmniej dwukrotną grubość szkła, odległość od krawędzi otworu do ostrego rogu szkła musi wynosić conajmniej sześciokrotną grubość szkła, odległość od krawędzi otworu do zaokraglonego rogu szkła(przy kącie ostrym)musi wynosić conajmniej sześciokrotną grubość szkła liczoną od krawędzi otworu do teoretycznego rogu ostrego szkła, odległość między rozwierconymi otworami musi wynosić conajmniej dwukrotna grubość szkła liczoną od krawędzi rozwiertu

WAŻNE : jeżeli otwory nie spełniaja norm do hartowania mozna wykonać zmiany na projekcie : przesunięcie otworów, zmniejszenie średnicy, połączenie otworów tzw. fasolką, wykonanie mostka

* Ograniczenia związane z obróbką szkła po hartowaniu - Szkła już zahartowanego nie poddaje się dalszej trwałej obróbce( takiej jak cięcie, wiercenie otworów, szlifowanie krawędzi) - jest to zwiazane z dużym ryzykiem uszkodzenia formatki lub trwałego jej osłabienia. Niemniej szkło hartowane można: wypiaskować, nadrukować, pomalować farbą wodorozcieńczalną.

 

 

ZASTOSOWANIE szkła hartowanego:

  • szkło monolityczne (pojedyncze płaskie i gięte): ścianki działowe, okładziny ścienne, drzwi, przeszklenia, kabiny prysznicowe, blaty stołów, półki szklane, szkło meblowe

  • użyte w laminatach: zadaszenia, balustrady i barierki, przegrody bezpieczne, szyby windowe, podłogi i stropy, dachy

  • użyte w laminatach i poddane dodatkowym pocesom technologicznym: podłogi, podesty i schody z antypoślizgiem, balustrady z nadrukiem UV lub malowane

  • dekoracyjne szkło lodowe (utrwalony efekt drobnotłuczonego szkła): meblarstwo i architektura wnętrz

ISTOTNE WARUNKI TECHNICZNE HARTOWANIA SZKŁA PASKIEGO FLOAT

HARTOWANIE
HART2
HART3
HART4
HART5 HART6 HART7

Szkło termicznie wzmocnione TVG
 
Szkło termicznie wzmocnione TVG, zwane też półhartowanym, podobnie jak szkło hartowane ESG charakteryzuje się większą wytrzymałością mechaniczną i termiczną od szkła odprężonego float ( choć mniejszą od szkła hatrtowanego ESG). Podstawową cechą wyróżniającą to szkło, jest charakterystyczna siatka spękańpo rozbiciu: szyba rozbija się na większe kawałki niż szkło hartowane a pęknięcia rozchodzą się w kierunku krawędzi, co sprawia, że szyba po zniszczeniu nie wypada z ramy ( szkło hartowane rozsypie się w takim przypadku na drobne niekaleczące kawałki).
Szkło wzmacniane termicznie oznacza się skrótem TVG ( z niem. Teilvorgespanntes Glas)
Wzmacnianie termiczne jest podobnym procesem do hartowania, ale różni się od niego wolniejszą intensywnością schładzania. Na skutek schładzania powietrzem powstają naprężenia ściskające, co powyższa wytrzymałość szkła.Naprężenia wewnętrzne generowane w tym procesie są relatywnie mniejsze niż dla szkła hartowanego.
Zastosowanie szkła termicznie wzmocnionego TVG ( półhartowanego): 
Szkło termicznie wzmocnione TVG dzięki swojej charakterystycznej siatce spękań, znakomicie nadaje się do wypełnień szklanych, gdzie szkła jest złożonym laminatem VSG i ma spełniać funkcję: 
a) zabezpieczające przed przedostaniem się ciał ciężkich ( wypadnięciem, spadnięciem, przebiciem)
b) zabezpieczającej przed wypadnięciem tafli szklanej na wypadek rozbicia
c) zabezpieczające przed wypadnięciem tafli szklanej w konstrukcjach, gdzie szkło jest wsparte liniowo, jak np.:
- balustrady , barierki i przegrody szklane - w laminatach VSG ze szkłem odprężonym lub hartowanym ESG
- daszki, zadaszenia i dachy szklane - w laminatach VSG ze szkłem odprężonym lub hartowanym ESG
- podłogi, podesty, stopnie szklane - w laminatach VSG ze szkłem odprężonym lub hartowanym ESG
 

ISTOTNE WARUNKI TECHNICZNE TERMICZNEGO WZMACNIANIA SZKŁA, KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ NA SZKŁO BEZPIECZNE

TER1

TER2

TER3

TER4