◼Szkło budowlane - Świat szkła

 

OK

◼Szkło budowlane

Szkło budowlane

Szkło jest materiałem o wyjątkowych cechach. Ma coraz szersze zastosowanie w budownictwie – zarówno jako materiał dekoracyjny jak również konstrukcyjny. Łączy kilka niepowtarzalnych i istotnych w architekturze cech: transparentność, wytrzymałość, podatność na obróbkę i zdobienie.

Szkło budowlane w zależności od zastosowania może podlegać takim wymaganiom jak:

    bezpieczeństwo użytkowania
    ochrona przed hałasem i drganiami
    bezpieczeństwo pożarowe
    oszczędność energii
    rygor higieniczny, zdrowotny i ochrony środowiska

Szkło jest wyrobem budowlanym przeznaczonym do stosowania w budownictwie na podstawie norm i przepisów prawa, jeżeli jest oznaczone Znakiem CE. Oznaczenie CE to świadectwo i gwarancja producenta, że dodkonano oceny zgodności produktu z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną.

WYBRANE NORMY PN-EN charakterystyczne dla szkła budowlanego.

poniżej zestawienie najpowszechniej stosowanych norm dla szkła budowlanego.